Sally la maga - Nomi dei personaggi

Titolo originale

"Maho tsukai Sally"
魔法使いサリー

Yokoyama Mitsuteru/Hikari Productions/Toei Animation, 1966/68
Edizione italiana: Cinitalia Edizioni

Un regno magico per Sally
"Maho tsukai Sally" - Yokoyama Mitsuteru/Toei Animation, 1989
Edizione italiana: DENEB Film

Nomi dei personaggi

Carlotta
Dabudabu
Donatella
Ki
Ko
Ku
Pea
Sally
Willy
Kabù

Serie giapponese:

Hermes
Araki Tetsuo
Ayako
Kanta
Sumire
Kabu
Jacky
Padre di Yoshiko
Karen
Suzuko
Futarou
Yoshiko
Ohizumi Azami
Sherry
Mitsuru
Momoko-sensei
Satsuki-sensei
Tonkichi
Dabdab
Selene
Poppy
Rumi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
NEWSLETTER
SONDAGGIO